EURO Kurları

euro
FİYAT ARŞİVİ ALIŞ SATIŞ  

Euro’nun Genel Özellikleri

Uluslararası Kodu : EUR

Alt Birimi : Cent (1/100)

Sembolü : ¢ (Cent)

Banknotlar : 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500

Madeni Paralar : 1¢, 2¢, 5¢, 10¢, 25¢, 50¢, 1€, 2€

Kullanan Ülkeler : Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve İspanya.

Euro

Avrupa Para Birimi, kısaca birleşik bir para olarak açıklanabilir ve üye ülkelerin para birimlerinin değişmesi ile ortak bir para birimi kullanılması mantığına dayanır. Avrupa Para Birimi yani asıl adıyla European Currency Unit (ECU), 1979 Mart’ında kurulan Avrupa Para Sistemi (EMS – European Monetary System) tarafından kabul edilmiştir. Avrupa Para Sistemi dahilindeki ülkelerin parasal anlamda sağladıkları birliğin önemli bir adımıdır. Peki nedir bu Avrupa Para Birimi? ECU yani Avrupa Para Birimi tanım olarak Avrupa Para Sistemi üyesi her ülke parası için bir ağırlık katsayısının belirlenmesi ile oluşturulan sabit tutarların toplamıdır. Değişmez ekonomik ölçülere göre elde edilen bu katsayılar gayri safi milli hasılaları, topluluk içindeki ticaret payları, kısa süreli para destekleme sistemi içindeki payları gibi konular üzerinden hesaplanır.

Ülkedeki ekonomik unsurlar doğrultusunda elde edilen ağırlıklı para tutarlarının toplamı Avrupa Para Birimi’nin değerini belirler. Avrupa Para Birimi içindeki ülkelerin ekonomik ağırlıklarını gösteren bu katsayılar sabittir ve beş yılda bir ya da paralardan herhangi birinin efektif döviz kurunda % 25 oranında bir değişme olduğu takdirde talep üzerine yeniden değerlendirilir. Herhangi bir değişiklik için üye ülkelerin hepsinin onayı gerekir. Kambiyo kurlarında ortak bir payda, kredi işlemleri ya da müdahaleler için bir referans, sapmaları belirleyebilmek adına bir gösterge olması gibi özellikleri ile Avrupa Para Birimi birçok alanda kullanılır. Avrupa Para Birimi, Avrupa Parasal İşbirliği Fonu tarafından çıkartılıyordu. Bu kuruluş Avrupa Para Sistemi’nin bir kuruluşudur ve bugünkü Avrupa Merkez Bankası’na dönüştürülmüştür.

Euro, Frankfurt merkezli Avrupa Merkez Bankası ve Euro sistemi (euro bölgesi ülkelerinin merkez bankalarından oluşan) tarafından yönetilmektedir. Bağımsız bir merkez bankası olan ECB, para politikasını belirleme yetkisine sahiptir. Eurosystem, bütün üye ülkelerdeki banknotların ve madeni paraların basılması ve dağıtımı ile euro bölgesi ödeme sistemlerinin işleyişine katılmaktadır.

1992 Maastricht Antlaşması, çoğu devlet tarafından yapılmamış olmasına rağmen, AB üyesi ülkelerin çoğunun belirli parasal ve bütçe yakınsama kriterlerini karşılamaları durumunda euroyu kabul etmesini zorunlu kılmıştır. Birleşik Krallık ve Danimarka, 2003’te yapılan referandumda euroyu reddetmiş ve İsveç (Maastricht Antlaşması imzalandıktan sonra 1995’te AB’ye katılan İsveç) müzakereleri yürürlüğe girmiştir. 1993 yılından bu yana AB’ye katılan bütün ülkeler, zaman içinde euroyu kabul etmeyi taahhüt etmişlerdir.

5 Ocak 2002’den beri, ulusal merkez bankaları (NCB’ler) ve ECB ortak bir temelde euro banknotları çıkarmışlardır. Euro banknotları hangi merkez bankasının kendilerini ihraç ettiğini göstermez. Eurosystem NCB’lerin diğer Eurosystem üyeleri tarafından dolaşıma konan euro banknotlarını kabul etmesi ve bu banknotların geri gönderilmemesidir. ECB, Eurosystem tarafından verilen toplam banknot değerinin% 8’ini vermektedir. Uygulamada, ECB’nin banknotları NCB’ler tarafından dolaşıma girmekte ve böylece ECB’ye karşı yükümlülükler uyuşmaktadır. Bu yükümlülükler, ECB’nin temel yeniden yapılandırma oranına faiz getirmektedir. Euro banknotlarının diğer % 92’si NCB’ler tarafından, ECB’nin sermaye anahtarındaki kendi paylarına orantılı olarak verilir, Avrupa Birliği nüfusunun ulusal payı ve Avrupa Birliği GSYİH’sının ulusal payı kullanılarak hesaplanır.

AB içindeki sermaye herhangi bir ülkeden diğerine aktarılabilmektedir. Eurodaki tüm AB içi transferler yurtiçi işlemler olarak kabul edilmekte ve karşılık gelen ev aktarma maliyetlerini taşımaktadır. Bu, AB’nin tüm üye ülkelerini, hatta euro dışındaki ülkeleri de kapsamaktadır. Kredi / ATM kartı ücretlendirme ve euro bölgesi içerisindeki ATM çekimleri de yurtiçi işlemler olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, kağıt bazlı ödeme işlemleri, örneğin çekler gibi standartlaştırılmadığından, bunlar hala yerli bazındadır.

Eski para birimleri banknotlarının ve madeni paraların euro için değiştirildiği geçiş dönemi, 28 Şubat 2002 tarihine kadar yaklaşık iki ay sürdü. Ulusal para birimlerinin yasal ihale üzerinde durduğu resmi tarih, üye devletten üye ülkeye değişiyordu. En erken tarih, 31 Aralık 2001’de resmi olarak yasal ihale olmaktan çıkarılmış olan Almanya’da, döviz periyodu iki ay daha fazla sürdü. Eski para birimleri ihale dışı bırakıldıktan sonra dahi, ulusal merkez bankaları tarafından birkaç yıldan sonsuza kadar değişen sürelerle belirtilmiştir. Avusturya, Almanya, İrlanda, Estonya ve Letonya’da banknot ve paralar için kabul edilmiş; Belçika, Lüksemburg, Slovenya ve Slovakya banknotları sonsuza dek alacak, ancak para almayacaktır.  Dönüşüm mümkün olmayan en eski sikkeler, 31 Aralık 2002’den sonra parasal değeri olmayan Portekizli escund’lardı, ancak banknotlar 2022 yılına kadar değiş tokuşa devam etmektedir.

Euronun dışında, AB’ye üye olmayan toplam 22 ülke ve bölge, anakarta Afrika’da (CFA frangı), Afrika adasında iki ülke (Comor Frangı ve Cape Verdean escudo) dahil olmak üzere doğrudan euroya bağlanmış para birimlerine sahiptir. Üç Fransız Pasifik bölgesi (ÇFP Frangı) ve üç Balkan ülkesi, Bosna-Hersek (Bosna-Hersek konvertibl mark), Bulgaristan (Bulgar lev) ve Makedonya (Makedon denar). São Tomé ve Príncipe, 28 Temmuz 2009’da, Portekiz’in para birimini euroya bağlayacak bir anlaşma imzalamıştır. Buna ek olarak, Fas dirhemi, Euro ve ABD doları da dahil olmak üzere bir para oranıyla bağlanmıştır ve euro en çok ağırlık verilen para birimi olmuştur.

Tek bir para birimini benimsemenin en belirgin faydası, teorik olarak işletmelerin ve kişilerin önceden kârsız tamamlamalarına olanak tanıyan para alışverişi maliyetini ortadan kaldırmaktır. Euro bölgesindeki bankalar tüketiciler için, elektronik ödemeler için tamamen yerli işlemler (örneğin, kredi kartları, bankamatik kartı ve nakit para çekme) gibi üye içi sınır ötesi işlemler için aynı ücreti ödemektedirler.

Kıtadaki finansal piyasaların geçmişe oranla çok daha esnek olması beklenmektedir. Sınır ötesi işlem maliyetlerindeki azalma, büyük bankacılık firmalarının euro bölgesi boyunca ve sonrasında rekabet edebilecek daha geniş bir bankacılık hizmetleri dizisi sunmalarına imkan verecektir. Bununla birlikte, işlem maliyetleri düşürülmüş olmasına rağmen, bazı çalışmalar euro bölgelerinde son 40 yılda riskten kaçınma oranının arttığını göstermiştir.

Ortak Avrupa para biriminin diğer bir etkisi, fiyatların farklılıklarının, özellikle de fiyat seviyelerinde, bir fiyat yasası nedeniyle azalması gerektiğidir. Bu nedenle, sıklıkla işlem gören malların fiyatları yakınlaşacak ve bazı bölgelerde enflasyona neden olacak ve geçiş döneminde diğer ülkelerde deflasyon olacaktır. Bunun bazı kanıtı belirli euro bölgesi pazarlarında gözlemlenmiştir. Düşük enflasyon seviyeleri, istikrarlı ve modern ekonomilerin damgasını oluşturmaktadır. Enflasyon yüksek bir seviyede bir vergi olarak hareket eder ve teorik olarak yatırımları cesaretlendirir, genel olarak istenmeyen etki olarak görülür. Olumsuz yönlere rağmen, birçok ülke ciddi enflasyonist baskılarla başa çıkamayıp bu durumu istememektedir. Bazı ülkeler büyük ölçüde bağımsız merkez bankaları kurarak onları başarılı bir şekilde yerlerine koymuştur. Buna örnek bir banka Almanya’daki Bundesbank’tır; Avrupa Merkez Bankası Bundesbank üzerinde modellendiğinde, ulusal hükümetlerin baskılarından bağımsızdır ve enflasyonun düşük tutulması için bir yetkiye sahiptir. Euroya üye ülkeler, düşük enflasyon seviyelerine bağlı makroekonomik istikrarın tadını çıkarmayı ummuşlardır. ECB Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Federal Rezerv’in aksine büyümeyi ve istihdamı sürdürmek gibi ikinci bir amacı yoktur.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış!

BİR YORUM YAZIN

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

HEMEN ÖĞRENİN