Norveç Kronu Kurları

norvec%cc%a7-kronu
FİYAT ARŞİVİ ALIŞ SATIŞ  

Norveç Kronu’nun Genel Özellikleri

Uluslararası Kodu : NOK

Alt Birimi : öre (1/100) / çoğul: kronor

Sembolü : kr.

Banknotlar : 50 kron, 100 kron, 200 kron, 500 kron, 1000 kron.

Madeni Paralar : 1 kron, 5 kron, 10 kron, 20 kron.

Kullanan Ülkeler : Norveç

Norveç Enflasyon Oranı : 3.6 (Eylül 2016)

Norveç İşsizlik Oranı : 4.8 (Eylül 2016)

Norveç Kronu

Çoğul olarak kroner olarak adlandırılan , Norveç’te kullanılan resmi para birimidir. Norveç Kronu’nun uluslararası kısaltması NOK’tur ve simgesi kr olarak kısaltılır. 1 kron 100 øre olarak bölünmüştür. Bunu anlamanın en kolay yolu; 1 kron, 1 lira gibi düşünülürse 1 øre tıpkı 1 kuruş gibidir. Kron kelimesi kökenine bakıldığında İngilizce “crown”, Latince “corona” yani taç anlamına gelmektedir. Bu kelime kraliyeti ve monarşiyi temsil ettiği için seçilmiştir. Genellikle İskandinav ülkelerinin hepsi, para birimi olarak kendi kronlarını kullanmayı tercih etmişlerdir fakat ortak para birimi olarak kron seçilmiştir.

Birinci Dünya Savaşı sonrası İskandinav Para Birliği kurulmuş ve üye ülkelerce ortak para birimi kullanım kararı çıkmıştır. En uygun seçenek olarak kron ortak para birimi belirlenmiştir. Genel olarak Türk Lirası karşısında son 10 yılda yaklaşık yüzde 100 yükselen Norveç Kronu dünya genelinde en çok işlem görme listesinde 13. sıradadır. Fakat yeterli bilgiye sahip olmadan Norveç Kronu’na yatırım yapmak mantıklı bir hareket olmayacaktır. Çünkü Norveç kronu uç noktalarda değişimleri ile anılmasa da, Norveç hakkında ve para biriminin değerini etkileyen faktörler konusunda yeterli bilgiye sahip olunmazsa riskli bir yatırımdır. Banknotları mor 1000 kr, turuncu 500 kr, mavi 200 kr, kırmızı 100 kr ve yeşil 50 kr şeklinde farklı renklerle tanımlamaya dayalı 5 farklı tasarımla üretilir. Madeni paraları ise 20 kr, 10 kr, 5 kr, 1 kr ve 50  øre olarak basılır. Banknotlar maddi değerlerine göre boyutlandırılarak basılır.

Norveç Kronu Tarihi

Kron, 1875 yılında Norveçli spesifikatör  yerine 4 kron = 1 oranında bir oranla getirildi. Bunu yaparken, Norveç 1873’te kurulan İskandinav Para Birliği’ne katıldı. Birlik 1914 yılına kadar devam etti. Dağılmasının ardından Danimarka, Norveç ve İsveç hepsi kendi ve o zamandan bu yana ülke isimlerini içeren aynı para birimlerini kullanmaya karar verdiler. İskandinav Parasal Birliği içerisinde, kron 2.480 kron altın standart = 1 kilogram saf altına eşittir. (1 kron = 403.226 miligram altın). Bu altın standardı 1916 ve 1920 yılları arasında ve 1928’de tekrar restore edildi. İngiltere’de 19,9 kron kilogramı = 1 pound, 1931’de kalıcı olarak askıya alındı. Önceki oran 18.16 kron / 1 pound idi. 1939’da Norveç kronu geçici olarak ABD doları’na 4,4 kron = 1 dolar oranında sabitlenmiştir.

İkinci Dünya Savaşı’ndaki Alman işgalinde (1940-1945), kron başlangıçta 1 Krone = 0.6 Reichsmark oranı ile Reichsmark’a bağlanmış ve daha sonra 0.57’ye düşürülmüştür. Savaştan sonra, 20 Kron = 1 pound (4.963 kron = 1 ABD Doları) eşitlenmiştir. İngiliz sterlini 1949’da poundun ABD doları karşısında değer kaybetmesiyle poundun oranı korunmuş ve bu da 7.142 kron = 1 ABD doları olmuştur. Aralık 1992’de, Norveç Merkez Bankası, 1990’ların başında Norveç para birimine karşı ağır spekülasyonlar nedeniyle kayda değer bir döviz kuru lehine sabit döviz kurunu terk etmiş ve bu da kısa bir süre için döviz rezervlerinin kullanımı yoluyla NOK’nın savunma amaçlı alımlarında yaklaşık iki milyar kronluk merkez bankası rezervine mal olmuştur.

1875 yılında, 10 ve 50 øre ve 1 ve 10 kron’luk paralarla bazıları 1874 tarihli banknotlar basılmıştır. Bu paralar, önceki para biriminde, 3, 15 ve 30 ve 2½ olarak da bulunuyordu. 1875-1878 yılları arasında yeni madeni paralar tam, 1, 2, 5, 10, 25 ve 50 øre ve 1, 2 ve 10 kron olarak adlandırılmıştır. 1, 2 ve 5 øre bronz olarak basılmış; 10, 25 ve 50 øre ve 1 ve 2 kron, gümüşten, 10 ve 20 kron ise altından yapılmıştır. Son altın paralar 1910 yılında basılmış, 1920’den itibaren gümüş, cupro-nickel ile değiştirilmiştir. 1917 ve 1921 yılları arasında, demir geçici olarak bronz ile değiştirilmiştir. 1917 son 2 kroner madeni paranın son halini görmüştür. İkinci Dünya Savaşı’ndaki Alman işgali sırasında bakır-nikel yerine 10, 25 ve 50 ø sikke çinko kullanılmış ve 1 krone parçasının üretimi askıya alınmıştır. 1963’te 5 kron madeni paralar tanıtılmıştır. 1 ve 2 øre madeni üretimi 1972’de sona ermiştir. Ertesi yıl, 5 øre ebadın büyüklüğü azaltılmış; 1982’de üretimi durdurulmuş ve bunun yanında 25 øre basılmıştır. 1983 yılında on kronluk madeni paralar piyasaya çıkmıştır. 1992 yılında son 10 ore madeni para basılmıştır.

1994 ve 1998 yılları arasında 50 øre, 1, 5, 10 ve 20 kronlardan oluşan yeni bir seri tanıtılmıştır. Bunlar, 1 Mayıs 2012’de geri çekilen 50-øre para haricinde halen tedavülde olan madeni paralardır. Para çekme işlemi sıradan bir madeni para olarak kullanılmaya başlanmadığı için geri çekilmiştir. Bununla birlikte, Norveç’teki bankalar 2022 yılına kadar daha yüksek değerler için 50 euro para alışverişi yapmaya devam edecektir. 10 ve 20 kronluk paralar mevcut hükümdarın tasvirini taşır. Daha önce 1 ve 5 kron’luk madeni paralar da kraliyet figürünü taşıyordu, ancak şimdi bu mezhepler yalnızca üslupsal kraliyet veya ulusal sembollerle süslenmiştir. Monarch Kraliyet sloganı (Kral Harald’ın sloganı Norge için Alt, yani “Norveç için Her şey” anlamına gelir) 10 kronluk madeni paraya da yazılmıştır.
Paralar ve banknotlar Norveç Merkez Bankası tarafından dağıtılır.

10 Suriye madeni parasının şekli, ülkedeki otomatlardan para-makinelere, çarşı makineleri ve diğer jetonlu otomatik servis makinesini kandırmak için 20 Norveç kron madalyonuna benzemektedir. Çıplak gözle pek benzer olmamasına rağmen, makineler hemen hemen aynı ağırlık ve ebattaki sikkeleri birbirinden ayıramazlar. 1 Şubat 2014 itibariyle, 10 Suriye madeni parası 0,44 Norveç kronu’na dönüştürülmüştür. 20 NOK, Suriye madalyonunun değeri 45.4 katın üzerindedir. Norveç’te bulunması kolay olmasa da, Suriye sikkeleri hala otomatik makinelerde orantılı bir şekilde dolaşmakta ve Norveç posta servisi olan Posten Norge, 18 Şubat 2006’da paralarından nakit makinelerine birçoğunu iki madeni parayı ayırt edebilecek bir sistem geliştirme planlarıyla kapatmaya karar vermiştir. 2005 yazında Norveçli bir adam, Bærum belediyesinin atari oyun salonlarında Suriye paraları kullandığı için 30 gün cezaya çarptırılmıştır.

1877’de Norges Bank, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 kron banknotlar çıkarmıştır. 1917’de, 1918-1922 yılları arasında 2 kronluk ve 1 kronluk banknotlar çıkarılmıştır. Metal sıkıntısı nedeniyle, 1940-1950 yılları arasında tekrar 1 ve 2 kronluk madeni paralar çıkarıldı. 1963 yılında 5 kronluk banknot tanıtılmıştır. Aynı şey 1984’teki 10 kron banknotta da meydana gelmiştir. 1994’te 200 kronluk banknotlar piyasaya sürülmüştür. Norveç kronunun diğer para birimlerine kıyasla değeri, esasen petrol fiyatlarındaki ve faiz oranlarındaki değişimlere dayalı olarak bir yıldan yıla önemli ölçüde değişmektedir. 2002’de Norveç kronu, ABD Doları ve Euro karşısında yüksek seviyelerde seyretmiştir. 2 Ocak 2002 tarihinde 100 NOK, 11.14 USD (1 ABD Doları = 8.98 NOK) değerinde olduğu belirtilmiştir. Temmuz 2002’de, krone, 100 NOK = 13,7 USD (1 USD = 7,36 NOK) yüksek seviyelere ulaşmıştır. 4 Temmuz 2002’de daha da artan yüksek faiz seviyesine ek olarak, petrol fiyatı da yüzde 7’ye yükselmiştir. O zamanlar Norveç dünyanın üçüncü büyük petrol ihracatçısı olarak bilinmektedir.

2005 yılında, petrol fiyatları varil başına 60 dolardan fazla rekor düzeye ulaşmıştır. Faiz oranları yüzde 2’ye düşmüş olsa da Norveç krizi daha da güçlenmiştir. Bununla birlikte, 2007 sonlarında ve 2008 başında USD, diğer tüm önemli para birimlerine karşı istikrarlı bir amortismana uğramıştır. Norveç kronu aynı zamanda değer kazanmıştır. Sonuç olarak, Norveç kronu, USD’ye kıyasla her zamankinden daha güçlü hale gelmiş ve USD, Nisan 2008’de yaklaşık 5 NOK değerinde olduğu aktarılmıştır. Ekim 2008 itibariyle, USD stabil hale gelmiş ve yaklaşık 7 NOK’a eşittir. 2009’u takiben, NOK bir kez daha güçlü bir büyüme göstermiş; USD, 2010 yılının başına göre yaklaşık 5.8 NOK değerinde kalmıştır. O zamandan beri USD daha da yükselmiş ve 2016 yılının ortasında yaklaşık 8.5 NOK’luk bir değerde seyretmiştir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış!

BİR YORUM YAZIN

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

HEMEN ÖĞRENİN