Romanya Leyi Kurları

romanya-leyi
FİYAT ARŞİVİ ALIŞ SATIŞ  

Romanya Leyi’nin Genel Özellikleri

Uluslararası Kodu : RON

Alt Birimi : Ban (1/100)

Sembolü : L

Banknotlar : 1 leu, 5 ley, 10 ley, 50 ley, 100 ley, 200 ley, 500 ley

Madeni Paralar : 1 bani, 5 bani, 10 bani, 50 bani

Kullanan Ülkeler : Romanya

Romanya Merkez Bankası Web Sitesi: TIKLAYINIZ!

Romanya Enflasyon Oranı : – 0.8 (Temmuz 2016)

Romanya İşsizlik Oranı : 6.0 (Temmuz 2016)

Romanya Leyi

Romanya’da kullanılan resmi para birimi Romanya Leyi ya da Rumen Leyi’dir. Resmi para birimi olarak kullanıldığı tek ülke de Romanya’dır. Uluslararası para birimi kodu RON’dur. Romanya Ulusal Bankası tarafından çıkartılır. 1 Temmuz 2005 tarihinde Rumen Leyi değerinden dört sıfır atılmıştır ve yeni Rumen Leyi kullanılmaya başlanmıştır. Alt birimi banidir. 1 bani Leyi’n 100’de 1’i kadardır. Yani Türk Lirası’ndan örnek vermek gerekirse 1 ley, 1 lira gibi düşünülürse 1 bani, 1 kuruşa denk gelecek aralıkta bölünmüştür. Bani, Rumen dilinde köken olarak para anlamına gelmektedir. Ley kelimesi ise Rumen dilinde aslan anlamına gelmektedir. Ayrıca ilk ley 1870’de basılmıştır. Dört sıfır atıldıktan sonraki halleri ile yeni Rumen banklarından tedavülde olanları 1 ley, 5 ley, 10 ley, 50 ley, 100 ley ve 500 ley şeklinde üretilenlerdir. Madeni paraları ise 1 bani, 5 bani, 10 bani ve 50 bani şeklinde basılmıştır.

Romanya Ulusal bankası Euro’ya geçiş için belirledikleri tarihi 2019 olarak açıklamıştı. Fakat 2014 itibariyle uygulamaları gereken 7 kriterden 4’üne ulaştıkları için bu süreyi 2020’ye çekmişlerdir. Ayrıca Romanya’da plastik banknot kullanan ülkelerdendir. Polimerden üretilen banknotlar çamaşır makinasında yıkansa bile parçalanmıyor, zarar görmüyor, kırışmıyor. Bu nedenle kullanım süresi artıyor ve devleti para basma masrafından kurtarıyor. Ayrıca polimerden yapılan banknotların taklit edilmesi ya da sahtesinin basılması neredeyse imkansız gibidir. Günümüzde birçok ülke artık polimer banknot kullanımına geçiş yapmıştır, ama üretim maliyetinin biraz yüksek olması nedeniyle henüz her ülkede kullanılmamaktadır.

Romanya Leyi’nin Tarihi

1860’da Alexandru Ioan Cuza, bir ulusal proje olan românül (Romence) ve romanat yaratmaya çalıştı ancak proje Osmanlı İmparatorluğu tarafından onaylanmadı. 22 Nisan 1867’de, lümen 5 grama % 83.5 gümüş veya 0.29032 gram altın değerine eşit, bimetalik bir para birimi yapıldı. İlk ley madeni para 1870 yılında Romanya’da basılmıştır.
1878’den önce, gümüş Rus rublesi, yerli paraları tedavülden çıkaracak kadar değer kazandı. Sonuç olarak, 1889’da Romanya tek taraflı olarak Latin Parasal Birliği’ne katıldı ve bir altın standardı kabul etti. Gümüş paralardan sadece 50 ley’e kadar olan madeni paralar tedavülde kaldı. Tüm vergiler ve gümrük masrafları altın olarak ödendi. Romanya altın standardını 1914’te terk etti ve ley’in değeri düştü. Döviz kuru 7 Şubat 1929’da 1 ABD Doları = 167.20 ley, 5 Kasım 1936’da 135.95 ley, 18 Mayıs 1940’da 204.29 ley ve 31 Mart 1941’de 187.48 Ley olarak belirlendi. Romanya’nın II. Dünya Savaşı’ndaki ittifakı Nazi Almanya, ley, 49.50 lei = 1 Reichsmark oranı ile Reichsmark’a bağlanmıştı. Sovyet işgali sırasında döviz kuru 1 ruble = 100 ley idi. Savaştan sonra para biriminin değeri çarpıcı bir şekilde düştü ve Merkez Bankası, 20.000 eski ley değerinde yeni bir ley yayınladı.

15 Ağustos 1947’de eski ley, 20.000 eski ley = 1 yeni ley oranında değiştirerek bir yeniden değerleme gerçekleşti. Bu değişim için önceden uyarı yapılmadı ve yeni para birimiyle dönüştürülecek olan miktarların sınırları bulunmaktaydı. Bu miktarlar, çiftçiler için 5 milyon eski ley ve işçiler ile emekliler için 3 milyon eski ley’di.
Tirajda bulunan 48.5 milyar eski ley arasından sadece yarısı yeni ley olarak değiştirildi. En çok etkilenenler orta ve üst sınıflardı. 28 Ocak 1952’de yeni bir ley daha tedavüle koyuldu. Önceki yeniden değerleme işleminin aksine, farklı döviz türleri (nakit, banka mevduatları, borçlar vb.) ve farklı tutarlar için farklı faiz oranları uygulanmıştır. Bu oranlar 1 “yeni” ley için 20 ila 400 “eski ley” arasında değişiyordu. Yine, reform yapılmadan önce herhangi bir uyarıda bulunulmadı.
1970 ve 1989 yılları arasında resmi döviz kuru hükümet tarafından kanunla tespit edildi. Bu döviz kuru hükümet tarafından dış ticaretin değerini hesaplamak için kullanıldı, ancak dövizin özel kişiler tarafından satın alınması ve satışı mümkün olmadı. Yabancı parayı almaya ya da satmaya ya da satmaya teşebbüs eden ya da satmaya çalışan kişi, bulunduğu yerdeki döviz miktarına bağlı olarak 10 yıla kadar çıkabilen bir hapisle cezalandırılabilir nitelikte cezai bir suç yasası çıkarıldı. Bu nedenle, uluslararası ticaret, iç ticaretten başka bir ekonomik devrenin parçası olarak kabul edildi.

1980’lerdeki ekonomik düşüşe bağlı olarak esneklik ve aşırı paranın varlığı, daha fazla döviz ihtiyacıyla en büyük enflasyonlardan birine yol açtı. Romanya tarihinin arz talep yönlü krizler oluşturması, 1980’de kısmi gıda rationinginin uygulanması ve 1986/87 yıllarında tüm temel gıdalar için tam rasyonel hale getirilmesi ile sonuçlandı. Bu, Ceauşescu ile artan hoşnutsuzluğun önemli bir faktörü olmuş ve kısmen 1989’da Komünist rejimin çöküşüne katkıda bulunmuştur. Komünizm sonrası dönemde, banknot ve madeni paralar için kullanılan materyalde bir değişiklik oldu. Paralar aliminyumdan daha sık kullanılan madeni paralar alaşımlarına geçerken (bilhassa madeni parayla çalışan otomatların teknik sınırlamaları nedeniyle) banknotlar özel kağıda dönüştü. Geçiş, her ikisi için kademeli olmuştur. Hepsi plastikten yapılmış olan banknotlar piyasada bulunmuştur. Tüm banknotların plastikten yapılmış olduğu ve tüm madeni paraların alüminyumdan yapılmış olduğu çok belirgin bir kombinasyon dönemi oldu.

1990’larda, komünizmin çökmesinden sonra enflasyon, reform başarısızlıkları, 1990’da yabancı paranın yasalaşması, 1993’de yılda % 300 gibi yüksek oranlara ulaşması nedeniyle yüksek orantılı oldu. 1990’lı yılların sonlarında ve 2000’li yılların başlarında başarılı bir dizi para politikası izleyen bu durum, 2005 yılında bir basamak enflasyon ile tedricen daha istikrarlı hale geldi. Romanya leyi 2005 yılının Ocak ayından Temmuz ayına kadar dünyanın en düşük değerli para birimiydi. 1 Temmuz 2005’te ley, bir “yeni” ley (RON) için 10.000 “eski” ley (ROL) oranında yeniden değerlenerek, psikolojik olarak ley satın alma gücünü diğer büyük Batı para birimlerininkiyle aynı seviyeye getirdi . Eylem için seçilen terim “denominare” idi ve İngiliz parasına benziyordu. İlk gün, yeni kağıt para birimlerine ve kapanır ATM’lere (yeniden programlamaya ihtiyaç duydu) uymakta zorluklar çıkardı ve mağazaları yavaşlatan ve bazı satış elemanları ve eski alışveriş yapanları rahatsız eden yeni bir hesaplama alışkanlığı getirdi. Eski ROL para birimi banknotları 31 Aralık 2006 tarihine kadar tedavülde kalmaya devam etti (bozuk para sadece 31 Aralık 2005 tarihine kadar tedavülde kaldı), ancak tüm paralar 1 Temmuz 2005’ten itibaren dönüştürülmüştür. Para birimleri arasında dönüşüm süresi sınırı yoktu. Perakendeciler, 1 Mart 2005 tarihinden 30 Haziran 2006 tarihine kadar hem eski hem de yeni para birimi cinsinden fiyatları göstermek zorundaydılar. 2005 yılı boyunca ley değerlemesi önemli para birimlerine karşı % 20 idi. Yeniden değerleme, özellikle eski ve yeni para birimlerinin genel olarak aktarıldığından, 2006 yılı itibarı ile potansiyel bir karışıklık kaynağı oldu. 2014 yılında, Romanya’nın Yakınsama Raporu, Euro’nun benimsenmesi için bir hedef tarih olarak 2019 olarak belirledi. Nisan 2014’ten itibaren Romanya, 7 kriterden 4’ünü karşılamaktadır. Bununla birlikte, Romanya merkez bankası valisi Mugur Isarescu, Eylül 2015 itibariyle, euro’nun Romanya’da kabul edilmesi için mümkün olan en erken tarihi 2020’dir demiştir. Romanya leyinin şu andaki paraları, komünist dönemin en açık renkleri olan selefleri bile süslememenin ötesine geçen, işlevsel sadık tasarımın objektif standartlarına dayanıyor.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış!

BİR YORUM YAZIN

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

HEMEN ÖĞRENİN